top of page

Mateřská škola Staré Hodějovice

Vítejte v naší mateřské škole

Naše mateřská škole funguje od roku 2002 a je umístěna uprostřed vsi Staré Hodějovice v zástavbě rodinných domů. Roku 2020 škola prošla zásadní úpravou, kdy byla zrekonstruována a rozšířena o další třídu v horním patře.

Nyní je kapacita mateřské školy 44 dětí, které se vzdělávají ve dvou třídách. V přízemí se nachází třída Ježečci, kterou využívají děti od 3 do 5 let. V prvním patře je třída Žabičky, kde plní povinnou předškolní docházku děti od 5 do 6 let, nebo děti s odkladem školní docházky.

 Posláním naší mateřské školy je rozvíjet děti ve všech oblastech. Chceme, aby dítě na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a samostatnou osobností.

Rozvíjíme a podporujeme sebevědomí dítěte, klademe základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb. 

Chceme, aby se všechny děti cítily bezpečně, zažívaly pocity úspěchu, respektujeme jejich jedinečnost, jejich možnosti a individualitu. Záleží nám na tom, aby u nás byly děti šťastné a spokojené, a aby v péči o ně byla společně s rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti.           

Jaké jsou naše cíle?

Vzdělávací program...

Ve vzdělávání upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání, podporu přirozeného pohybu v přírodě s uvědoměním si důležitosti její ochrany, taktéž maximálně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností. Dále vedeme děti ke zdravému životnímu stylu a uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání. Všechny víše uvedené cíle jsou součástí Školního vzdělávacího programu, který nese název "Jaro, léto, podzim, zima, v naší školce je nám prima!".

Dívka sbíráme květiny

Chcete o školce vědět více?

Naše paní učitelky...

bottom of page