top of page
Účetní záznamy

Dokumenty

Školní vzdělávací program (PDF, 689 KB)

Školní řád (PDF, 0,3 MB)

Vnitřní řád školní jídelny (PDF, 0,25 MB)

Desatero pro pro nově příchozí děti (PDF, 50,35 KB)

Co má umět předškolák (PDF, 210 KB)

Desatero pro rodiče předškoláka (PDF, 62 KB)

Informace pro rodiče (PDF, 93 KB)

Přihláška ke stravování (PDF, 68 KB)

Žádost o přijetí dítěte do MŠ 2023 (PDF, 33 KB)

Evidenční list dítěte v MŠ (PDF, 82 KB)

Aktuální informace

stavné.jpg
bottom of page