top of page
Vzdělávací hračky

Mateřská škola Staré Hodějovice

Dřevěné hračky

Organizace našeho dne

6:30 - 8:00 scházení dětí, ranní hry podle volby a přání dětí, didaktické činnosti v souvislosti s RVP

8:30 - 9:00 hygiena, dopolední svačina dětí, relaxační cvičení

9:00 - 9:30 pohybové činnosti, tematické hry, didakticky cílené činnosti (záměrné i spontánní učení), skupinová i individuální práce s dětmi

9:30 - 11:30 pobyt venku

11:30 - 11:45 hygiena, oběd

11:45 - 14:00 příprava na spánek, odpočinek, zájmové kroužky dětí

14:00 - 14:30 hygiena, odpolední svačina

14:30 - 16:15 odpolední zájmové činnosti dětí (volná hra a dle zájmu dětí pokračování v didakticky zaměřených činnostech), odchod dětí domů

Třída Ježečci

Třída Ježečci se nachází v přízemí budovy školy a navštěvují ji děti od 3 do 5 let. V přízemí je taktéž šatna třídy, oddělná ložnice a koupelna. Samotná třída je velmi prostorná, dělí se na část se stoly a židlemi a prostornou hernu s kobercem. Dětem je zde volně k dispozici mnoho hraček a didaktických pomůcek. Třída má taktéž svou kuchyň s výdejním oknem.  

Samotná třída Žabiček se nachází v prvním patře společně se samostatnou ložnicí, koupelnou a kuchyní. Šatna dětí navštěvující tuto třídu se nachází v přízemí. Třída vznikla roku 2020 a je určena pro děti plnící povinnou předškolní docházku, tedy pro děti od 5 let.

Desatero pro rodiče předškoláka (PDF, 62 KB)

Co má umět předškolák (PDF, 210 KB)

Třída Žabičky

Školní zahrada

Školní zahrada je rozlehlá a přináší dětem prostor pro hru ve venkovním prostředím. Je vybavena množstvím herních prvků - několik druhů houpaček, klouzačky, pískoviště, kolotoč, hrazdy a prvky na různé druhy lezení. V letních dnech děti mohou využívat zahradní sprchy. Zahradní domeček slouží pro úschovu hraček - velká auta, kočárky, bábovky, kyblíky a mnoho dalšího.

Kroužky v naší školce

IMG-20230919-WA0000.jpg

Doporučujeme rodičům zvolit, zejména pro mladší děti, jeden či dva kroužky, které děti budou bavit. Děti mají mnoho aktivit během běžného dne v mateřské škole a je důležité děti v předškolním věku nepřetěžovat. Zásadní je v tomto věku zejména volná hra.

Angličtina pro nejmenší

Výuka anglického jazyka pro předškolní děti probíhá formou hry. Děti se učí elementární anglická slova a fráze, poznávají barvy, zvířata a další. Taktéž se učí jednoduché anglické básničky a písničky.

Kdy? Středa 14:00 - 14:30

Tvořivé ručičky

Tvořivé ručičky je název kroužku výtvarné výchovy. Děti si mohou s vyzkoušet různé výtvarné techniky a práci s různými materiály. 

Kdy?   Pro malý zájem se kroužek ve školním roce 2023/2024 neotevírá.

Sportík

Sportík je pohybový kroužek pro kluky i holčičky. Děti se mohou pod vedením zkušené lektorky naučit různé tanečky a zahrát si pohybové hry.

Kdy? Středa 14:30 - 15:15

Logopedie (náprava řeči)

Kroužek je určen pouze pro předškoláky a děti s odkladem školní docházky (od 5 let). Kroužek probíhá pod vedením paní doktorky Logopedie, která s dětmi pracuje dle jejich individuálních potřeb a zařazuje nápravná logopedická cvičení. 

Kdy? Pátek v dopoledních hodinách

bottom of page